Blog WIPERAPP

 

W przestrzeni gospodarczej większości współczesnych krajów działają podmioty wykorzystujące w codziennej działalności rozbudowane sieci swych przedstawicieli. Jedni z nich sprzedają produkty, inni pozyskują zlecenia lub promują działalność swojego pracodawcy.

Współcześnie wszystkich łączy jedna cecha: do wykonywania pracy prawie zawsze używają komputerów osobistych. Niektórzy posługują się laptopami, inni tabletami lub wręcz rozbudowanymi smartfonami. To nie ważne, jaką ostatecznie formę ma ich komputer wykorzystywany do użytku służbowego – bo przecież tablet czy współczesny smartfon to też zaawansowany technicznie komputer. Istotne jest coś innego: służbowe urządzenia w rękach przedstawicieli zawierają olbrzymie ilości danych podlegających ochronie prawnej. Ze względu na intensywność pracy szybko się zużywają i trzeba je często wymieniać. Nie jest też tajemnicą, iż stanowisko przedstawiciela handlowego przez większość osób nie jest traktowane jako ukoronowanie kariery zawodowej. Dlatego rotacja na tych stanowiskach pracy jest olbrzymia. A nowe urządzenie lub nowy użytkownik najczęściej oznacza bezwzględny obowiązek skutecznego i bezpiecznego usunięcia starych danych. Jeśli jest ich dużo robi się poważny kłopot.

I tu z pomocą przychodzi system WIPERAPP, a w szczególności największy i najbardziej wydajny element tego systemu, czyli WIPERACK. Jak sama nazwa wskazuje jest to sporej wielkości szafa podobna do znanych z dużych korporacji szaf serwerowych zawierająca w sobie pozwalające na bezpieczne i nie niszczące usuwanie danych z dużej ilości nośników jednocześnie. Mało tego. Jako jedyne tego typu urządzenie na świecie nasz WIPERACK cechuje otwarta architektura, pozwalająca na praktycznie dowolną rozbudowę jego możliwości przetwórczych. To nie koniec. Urządzenie składa się z jednego modułu głównego, tzw. Centralnej Jednostki Sterującej i dowolnej liczby modułów wykonawczych. Jest jednak tak zbudowane, że w razie awarii Centralnej Jednostki Sterującej jej funkcje mogą zostać przejęte przez dowolny moduł pełniący do tej pory funkcje wykonawcze. Od tej chwili moduł ten w swoim świecie może pochwalić się istotnym awansem. Teraz to on będzie „kierownikiem” całego systemu. Gratulacje!

Warto zaznaczyć, że już w najbliższym czasie wszystkie do tej pory wyprodukowane i zaplanowane do produkcji WIPERACKi poprzez aktualizację oprogramowania systemowego zostaną wyposażone w kolejną innowacyjną funkcję: będą mogły świeżo oczyszczone dyski wyposażyć w preinstalowane jednakowe licencjonowane systemy operacyjne i oprogramowanie funkcjonalne. Od tej chwili wszyscy przedstawiciele handlowi w jednym czasie będą mogli zostać wyposażeni w takie same komputery o tych samych własnościach i takich samych programach. Ba! To ich oprogramowanie będzie można niemal co kilka dni zmieniać i aktualizować w bardzo bezpieczny sposób bez użycia sieci transmisyjnych. To naprawdę duża wygoda.

Omówiony tutaj przykład nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwych zastosowań szaf WIERACK. Można tu wspomnieć np. o fantastycznych wprost  możliwościach wykorzystania naszego systemu w przygotowywaniu komputerów w edukacji (komputer dla każdego ucznia/studenta z zainstalowanym oprogramowaniem wykorzystywanym w trakcie zajęć), w firmach zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, we wszelkiego rodzaju szkołach prowadzących zajęcia w systemie rozproszonym, itp.

Osobnym zagadnieniem jest możliwość świadczenia usług usuwania danych za pomocą WPIERACKa. Ale to już temat na inny artykuł…